Prvi sajt humora i satire u Crnoj Gori -
postavljen 07. 09. 2012. godine

XXIV konkurs za karikaturu „Risto Pejatović“

Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“

JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“ – Pljevlja raspisuje XXIV konkurs za dodjelu nagrade za karikaturu „Risto Pejatović“.

Za nagradu konkurišu originalni radovi na slobodnu temu, formata od A4 (210 x 300 mm) do A3 (300 x 420 mm). Prispjeli radovi se ne vraćaju. Plagijati i objavljivani radovi se neće razmatrati.

Karikature dostaviti na adresu: JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“, ul. Tanasija Pejatovića br. 32, 84210 Pljevlja – Crna Gora, sa naznakom „za nagradu Risto Pejatović“, do 15. maja 2017. godine.

Grand prix se sastoji od plakete i novčanog iznosa od 550,00 evra. Dvije specijalne nagrade sastoje se od plakete i novčanog iznosa od po 165,00 evra.

Nagrade se dodjeljuju u Pljevljima na centralnoj svečanosti Dana humora i satire „Vuko Bezarević“, 17. juna 2017. godine.

Sve informacije o konkursu mogu se dobiti: na tel. +382 69 355 318; +382 69 581 654 ili na e-mail adresu: galerijapv@t-com.me.

 
Iz malo(g) mozga  
 

Aforizam sedmice

Aforizam mjeseca

Aforizam godine