Prvi sajt humora i satire u Crnoj Gori -
postavljen 07. 09. 2012. godine

SATIRIČNE PJESME

 

VO VJEKI VJEKOV

I u teoriji i u praksi
uvijek je bilo tako:
narodu teško,
a vlasti lako!

I u teoriji i u praksi
i sad je tako:
vlast je za narod sve,
a narod za nju svako!

I u teoriji i u praksi
uvijek će tako biti:
vlast će dobro da živi
a narod će dobra sniti!

I poslije “uvijek” biće tako,
sa sigurnošću se može reći,
jer, osim futura prvog,
postoje i drugi i treći!


POLTRON

Da li se rađaš
ili te prilika rodi,
kome li „zahvaliti”:
društvu il’ prirodi?

Napreduješ stalno
ulazeći iza,
ne treba ti pasoš,
ne treba ti viza.

Pred malima velik,
a pred velikim mali,
dušu, možda,imaš,
al’ ponos ti fali.

Da si pravo govno,
to neko lupeta:
govno izlazi
a ti ne iz dupeta!

Kad god da umreš
epitaf ti spremili ljudi:
Na sve što činio nijesi
ponosan budi!

 
Crnogorski-srpski, bošnjački i hrvatski
jezik i književnost

- , . ! ? ; : 
(Moj jezik)

Da li je moj jezik
kovanica krta
gdje je mnogo važna
položena crta?

Da li je moj jezik
čisto radi štosa
ne linija prava
no linija kosa?

Da li je moj jezik
od ovoga ljeta
ne skupina slova
no buljuk zapeta?

Da li je moj jezik
podignuti tlak
pa mu je potreban
i uzvika znak?

Da li je moj jezik
zahvaljujuć „eliti“
od skoro do daljnjeg
znak pitanja veliki!

Bilo kako bilo
dogovor sklepaše prvaci
(osnovcima izvinjenje!)
da je sve nevažno
osim interpunkcije znaci!

 

Ova pjesma je napisana na dan kada je Skupština Crne Gore usvojila zakon kojim je jezik/nastavni predmet ovako nakaradno imenovan.

 

BEZ ŽIVOTA

Ni prije ni poslije
To nije dilema
Zahvaljujuć’ vlasti
Života nam nema.

Zašto je to tako
Odgovor se nudi:
Na vlasti su uvijek
Pokvareni ljudi.

Pokvareni o nama
Rezonuju ‘vako:
Mi smo za vas sve
A vi za nas svako!

Prije klete smrti
Obećanja prazna
Poslije smrti postaju 
Obećanja tazna.

I sve tako u krug
Za vlast je divota:
Ona je bez briga
A mi bez života!

 

Ova satirična pjesma je prvonagrađena na tematskom me]unarodnom Konkursu Pozorišne radionice „ŽIKIŠON“ – Paraćin 2011. Tema je bila: Život – prije i poslije smrti

 

S ČIME U EVROPU?

Mnogi se pitaju:
u Evropu s čime?
Pitanje je pravo 
jer nemamo s kime!

Stara dama čeka
i u nas se uzda
čim je na nas spala
vel’ka joj je nužda.

Čime ćemo pred nju
još niko ne znade
sve manje imamo
sve više se krade!

U Evropu idemo
uz žal cijelog roda
sa prosjačkim štapom
kad se sve rasproda!

S optimizmom idemo
jer rejting nam „skače“:
svijet će da se smije
Evropa da plače!

S čime u Evropu? -
evo mišljenja moga:
svak sa sobom samim
jer nas „krasi“ sloga.

U Evropu stižemo
čvrsta nam je vjera:
nikom se ne damo
t r ž i š t a  je era!

U Evropu idemo
s pameću, o dragi bože
jer, kratko oružje tamo
da se nosi može.

Što će da se desi
niko vjerovao ne bi:
pripadaćemo EVROPI
a propadati SEBI!

 
Iz malo(g) mozga  
 

Aforizam sedmice

Aforizam mjeseca

Aforizam godine