Prvi sajt humora i satire u Crnoj Gori -
postavljen 07. 09. 2012. godine

Nermana BEGAGIĆ, Sarajevo – Douai (Fracuska)

 

22. 12. 2015.

Između života i smrti
nema između.

Nema pravde koja se
sama iz sebe rađa.

Ovim narodima je lako upravljati.
Slažu se oko svega
o čemu pojma nemaju.

Umjetnost je otisak duše
onih koji uporno prolaze.

Ljubav je misao
sazdana od svjetlosti.

Perfekcija se ne spoznaje pogledom
nego srcem.

Nada je prozor očaja.

Tamo gdje je riječi oduzet smisao 
počinje ljudski pakao.

Trčanje za smislom života 
vodi direktno u provaliju besmisla.

Nacionalizam je endemski narcizam
sa neizvjesnim ishodom po druge.

Tamo gdje nema ljudi
nema ni čovjeka.

Ni pamet ni ljepota nisu prelazne
ali su premostive.

Čovjek sam, a još uvijek
toliko toga ljudskog mi je strano.

Hoće li djeca moći ponijeti
na svojim krhkim leđima
naše ugašene snove?

Nema nas ni boljih ni gorih
ni ljepših ni ružnijih
ni pametnih ni pametnijih.
Ima nas tek različitih.

Čovjeka je upitnik na kraju rečenice
odvojio od biljnog i životinjskog svijeta.

Tuga Balkana:
Slušali konji kako žabe krekeću
pa začepili uši.

Ljubav je
umjetnost nemušte komunikacije.

U našem društvu organizovanom
na bazi pluralizma interesa
jedino su se interesi umnožili.

Samo čovjek umire.
Priroda se obnavlja.
 
Iz malo(g) mozga  
 

Aforizam sedmice

Aforizam mjeseca

Aforizam godine