Prvi sajt humora i satire u Crnoj Gori -
postavljen 07. 09. 2012. godine

Konkurs povodom XXXI Dana humora i satire
„Vuko Bezarević“

Dani humora i satire "Vuko Bezarević"

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja povodom organizacije XXXI Dana humora i satire „Vuko Bezarević“ raspisuje konkurs za dodjelu nagrada „Tipar“, „Vuko Bezarević“ i „Mladi Tipar“:

1. Za dodjelu nagrade „TIPAR“ – za humorističko-satirično književno djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ, kao godišnja nagrada, i u posebnim prilikama kao nagrada za životno djelo.

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 800.00 € i učešća na manifestaciji. Svako ima pravo da podnese predlog za dodjelu nagrade. Predlog se podnosi u pisanoj formi. Predlozi se dostavljaju uz pet primjerka predložene knjige na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84 210 Pljevlja. (Autori iz Srbije mogu poslati knjige na adresu: Dani humora i satire „Vuko Bezarević”, Jabuka bb, 31 306 Jabuka kod Prijepolja.)

2. Za dodjelu nagrade „VUKO BEZAREVIĆ“ – za neobjavljenu satiričnu priču.

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 400,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju fizička lica sa prostora bivše SFRJ. Jedan autor može konkurisati sa najviše tri neobjavljene priče (do 4000 karaktera sa proredom). Prijave se šalju u štampanoj formi sa rješenjem šifre u posebnoj koverti na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84 210 Pljevlja, ili u elektronskoj formi e-mail: danihumora.pljevlja@gmail.com dok se rješenje šifre dostavlja na e-mail: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

3. Za dodjelu nagrade „MLADI TIPAR“ – za ciklus od 10 aforizama.

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 200,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju autori do 30 godina starosti sa prostora bivše SFRJ. Prijave se šalju u štampanoj formi sa rješenjem šifre u posebnoj koverti na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84 210 Pljevlja, ili u elektronskoj formi na e-mail: danihumora.pljevlja@gmail.com dok se rješenje šifre dostavlja na e-mail: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

Rok za podnošenje prijava je 20. maj 2017. godine.

Prijave koje se dostave nakon predviđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Uručenje nagrada je 17. juna 2017. godine u Svečanom programu XXXI Dana humora i satire „Vuko Bezarević“ u Pljevljima.

Ostale informacije mogu se dobiti na telefone Sekretarijata za društvene djelatnosti: +38268 849117, + 382 69 309 340 ili putem maila: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com.

 
Iz malo(g) mozga  
 

Aforizam sedmice

Aforizam mjeseca

Aforizam godine