Prvi sajt humora i satire u Crnoj Gori -
postavljen 07. 09. 2012. godine

ENIGMATIZMI

1

Ugrožen kao MIr.

Pun sebe kao vlASt.

Tužan kao parLAMENT.

Težak kao SANkcije.

Zaslijepljen kao PARtija.

Posut pepelom kao glaSAČ.

Beskrupulozan kao birokRATija.

Politizovan kao novinarsTVo.

Smušen kao GOvor.

Dug kao REPlika.

 

2

Drčan kao mONOlog.

Grub kao reVOlucija.

Lažan kao inFORMAcija.

Neizdrživ kao APSolutizam.

Strašljiv kao MIŠljenje.

Lijep kao MISao.

Zloćudan kao kaRAKter.

Svečan kao slobODA.

Lijep kao dRUŽEnje.

Skup kao saHRANA.

 

3

Neophodan kao saRADnja.

Rijedak kao dobra sveKRVa.

Prazan kao biogRAFija.

Dosadan kao donik.

Maglovit kao PARAgraf.

Zloupotrebljavan kao gluPOST.

Razoran kao kriMINAl.

Vjeran kao PAStva.

Potreban kao KANALizacija.

Mrtav kao česTITOst.

 

4

Zapostavljen kao siROMah.

Sladak kao MEDalja.

„Moralan“ kao sTATističar.

Masovan kao skoROJEVIći.

Pun kao direkTOR.

Varljiv kao kozmETIKA.

Šaren kao koLAŽ.

Zaglupljujući kao TELEvizija.

Stvaran kao JAVAšluk.

Zaboravljen kao OBRAZovanje.

 

5

Nepoštovan kao rOTACija.

Nedostižan kao spoRAZUM.

Snažan kao lokoMOTIVa.

Munjevit kao zveČARKA.

Razdragan kao MAJmun.

Velik kao koŠARkaš.

„Koristan“ kao paŠTETA.

„Sladak“ kao linCURA.

Rijedak kao isPLATA.

Opasan kao haUBICA.

 

6

Moćan kao tta.

„Sistematičan“ kao anarhiJA.

Žalostan kao komemoRACIJA.

Razarajući kao dinaMIT.

Prljav kao pravoSUĐE.

Težak kao slON.

Neuhvatljiv kao ljepoTICA.

U pozadini kao kulTURa.

„Nepomirljiv“ kao pREMIjer.

Dinamičan kao kaRATE.

 

7

Cijenjen kao biSER.

„Prijatan“ kao zaTVOR.

Moćan kao eKRAN.

Zaglušujući kao BUKa.

Opasan kao krokoDIL.

Koristan kao kapiTAL.

Poželjan kao boLOVAnje.

Maskiran kao poLICAjac.

Brz kao SPRINTer.

Krvožedan kao VUKodlak.

 

8

„Postojan“ kao manGUP.

Visok kao OBLAKoder.

„Jeftin“ ko SKUPština.

Zdrav kao lIMUN.

Teško osvojiv kao OLIMPijada.

Štetan kao ciGAReta.

Ugašen kao petokraka zviJEZDA.

„Milostiv“ kao BOGataš.

Sklon filozofiranju kao politiKANT.

Prepušten ulici kao diLER.

 

9

Naporan kao DISKusija.

Nestao kao žirANTI.

Oprezan kao zaVJERENIK.

Gledan kao tapiSERIJA.

Omiljen kao goLOVi.

Van kuće kao eksTERIJER.

U kući kao enTERIJER.

„Objektivan“ kao posmaTRAČ.

Neuspio kao priGOVOR.

Usmjeravajući kao maŠINErija.

 

10

Težak kao kuBIK.

„Samostalan“ kao RUKAVac.

Razarajući kao GANGrena.

Kriv kao DRina.

Nagrizajući kao piRANA.

Usijan kao gLAVA.

Štetan kao maSOvik.

Neprijatan kao poREZnik.

Pametan kao geniJAlac.

Pravedan kao preSUDa.

Stranica: 1 2

 
Iz malo(g) mozga  
 

Aforizam sedmice

Aforizam mjeseca

Aforizam godine